Fernny CookinTV

ชื่อเล่น "เฟิร์น" ดูเผินๆเป็นคนดุ แต่ถ้าได้รู้จักจริงๆ คือเป็นคนรั่วๆจ้า ชอบกินชอบเที่ยว แต่งหน้าเปรี้ยวๆสำหรับเฟิร์นต้องฟาดอายไลเนอร์หนาๆไม่งั้นไม่มั่นใจ บางทีก็เขียนจนหนาเกิน คติประจำใจคือ "เรื่องกินเท่านั้นที่เหมาะกับการลงทุน"

เพศ: หญิง 08/07/1991
Follow

ชื่อเล่น "เฟิร์น" ดูเผินๆเป็นคนดุ แต่ถ้าได้รู้จักจริงๆ คือเป็นคนรั่วๆจ้า ชอบกินชอบเที่ยว แต่งหน้าเปรี้ยวๆสำหรับเฟิร์นต้องฟาดอายไลเนอร์หนาๆไม่งั้นไม่มั่นใจ บางทีก็เขียนจนหนาเกิน คติประจำใจคือ "เรื่องกินเท่านั้นที่เหมาะกับการลงทุน"

เพศ: หญิง 08/07/1991
เนื้อหาของ "Fernny CookinTV"
เนื้อหาของฉัน