Curator

นักคัดสรร

1505460962 img 6615
tukkatapreedakasem

ผู้หญิงผิวแทนชอบแต่งหน้าทำผมด้วยตัวเอง ชอบถ่ายรูป ภาพถ่ายเป็นการบันทึกความทรงจำที่มองเห็นได้และการเดินทางท่องเที่ยวก็เหมือนเป็นการสร้างสตอรีให้กับชีวิตให้มีเรื่องเล่า..

จำนวนบทความ
จำนวน kiss
::
::
22
1116452

บทความของนักคัดสรร

กิจกรรม SistaCafe