Chitchanok

ตาลค่ะ อายุ 27 ปี สนใจด้านอาหาร แฟชั่น ความสวยความงาม Review สินค้าและบริการ ชอบการเขียน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ sistacafe ค่ะ

Follow

ตาลค่ะ อายุ 27 ปี สนใจด้านอาหาร แฟชั่น ความสวยความงาม Review สินค้าและบริการ ชอบการเขียน ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ sistacafe ค่ะ

เนื้อหาของ "Chitchanok"
เนื้อหาของฉัน