JBboxx

อาโหล! เทส นี่บีไง เจบีฮะ >< #JBboxx ตอนนี้ย้ายจากสถานะนศ. เป็นวัยรุ่นส้รางตัว แบบเต็มสตรีมแล้วฮะ ตอนนี้กำลังพยายามค้นหาตัวเอง พยายามลองทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองอยู่ ถ้าใครที่เป็นเหมือนกันก็พยายามเข้านะ มาสู้ไปด้วยกัน เติมพลังบวกให้ชีวิตกันนะ <3

Follow

อาโหล! เทส นี่บีไง เจบีฮะ >< #JBboxx ตอนนี้ย้ายจากสถานะนศ. เป็นวัยรุ่นส้รางตัว แบบเต็มสตรีมแล้วฮะ ตอนนี้กำลังพยายามค้นหาตัวเอง พยายามลองทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองอยู่ ถ้าใครที่เป็นเหมือนกันก็พยายามเข้านะ มาสู้ไปด้วยกัน เติมพลังบวกให้ชีวิตกันนะ <3

เนื้อหาของ "JBboxx"
เนื้อหาของฉัน