จิงกู(찡구)

จิงกู(찡구) = ชินกู(친구)

Follow

จิงกู(찡구) = ชินกู(친구)

เนื้อหาของ "จิงกู(찡구)"
เนื้อหาของฉัน