TenmaCHAN
852
Contents
125
Followers
0
Following
Follow
นะคะ เขียนแบบนี้ค่ะ อนุญาต ไม่ใช่ญาติเรา ไม่ต้องมีสระอินะจ๊ะ โอกาส ก็ไม่ใช่อากาศ ไม่ต้องใช้ ศ ค่ะ ภาษาไทย 3 คำจากเท็นมะ

บทความของนักคัดสรร
บทความที่ชื่นชอบ
เรียงตาม
เพิ่มเติม
TenmaCHAN
TenmaCHAN
125 followers
Follow