TenmaCHAN
TenmaCHAN
ติดตาม

นะคะ เขียนแบบนี้ค่ะ อนุญาต ไม่ใช่ญาติเรา ไม่ต้องมีสระอินะจ๊ะ โอกาส ก็ไม่ใช่อากาศ ไม่ต้องใช้ ศ ค่ะ ภาษาไทย 3 คำจากเท็นมะ

Sis ป้ายยา Sis ป้ายยา
บทความ บทความ