ALBUM
ทำอย่างไร? ให้รักของเราเหนื่อยน้อยลง

เส้นทางของความรักมันก็มีเหนื่อยบ้าง ล้าบ้างเป็นธรรมดา พักเสียก่อนแล้วค่อยเดินต่อไป

ดูหน้าบทความ