ALBUM
ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว!! Carefree ไอเท็มจำเป็น สำหรับหน้าฝนนี้!

เข้าหน้าฝนแล้ว สาว ๆ ก็ควรต้องมีไอเท็มคู่ใจ อย่าง 'แผ่นอนามัย Carefree' ไว้สำหรับรับมือกับความอับชื้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้

ดูหน้าบทความ