ALBUM

5 กระบวนท่า!! สร้างขา "สัดส่วนทอง" สัดส่วนขาที่สวยที่สุดในโลก!!

ขาที่สวยที่สุด ต้องเป็น " 5:3:2 "!! มาดู 5 ท่า สร้างขาสัดส่วนทองกัน

แชร์

ดูหน้าบทความ