ALBUM
5 การเปลี่ยนแปลง 'เมื่อเพื่อนมีแฟน แล้วเราไม่มี'

ความรู้สึกเหงา เหมือนโดนทิ้ง อารณ์หลายๆ อย่างเกิดขึ้นกับเรา ' เมื่อเพื่อนมีแฟน แล้วเราไม่มี '

ดูหน้าบทความ