ALBUM
8 วิธีรับมือ!! เมื่อเขาขีดเส้นว่าเป็นได้แค่ 'เพื่อน' เท่านั้น

พยายามแค่ไหน เขาก็ไม่อยากเป็นเกินกว่าเพื่อน แล้วเราล่ะต้องทำยังไง!?

ดูหน้าบทความ