ALBUM
9 #แคปชั่นอ่อยจากเพจดัง 'จับโปเกมอนให้ได้ผู้ ' เฮ้ย อย่างนี้ก็ได้อ่อ?!!!

เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย !!! โปเกม่อนก็ต้องได้ ผู้ก็ต้องโดน หืมมม มีความหลายสิ่ง!

ดูหน้าบทความ