ALBUM
ประวัติศาสตร์ของสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า "คิ้ว"

"เดี๋ยวนี้เวลาออกนอกบ้านแบบไม่มีคิ้ว ก็คงไม่ต่างอะไรกับการไม่ใส่เสื้อผ้าออกมาด้วย!!!!"

ดูหน้าบทความ