ALBUM
ถนนยุบ ที่เพชรเกษม .. จากข่าวเครียด ที่โดนล้อจนโคตรฮา!

คนไทยอารมณ์ดีได้ทุกสถานการณ์จริงๆ ถนนยุบสาเหตุมาจากพวกนี้เองเหรอ?!

ดูหน้าบทความ