ALBUM

สิ่งที่ต้องระวัง ถ้าไม่อยากให้ 'จุดซ่อนเร้น' ต้องเจ็บปวด

เรื่องจุดซ่อนเร้นไม่น่าอาย และสำคัญต้องใส่ใจที่สุด

แชร์

ดูหน้าบทความ