ALBUM

ระวัง!! น้ำแข็งตามร้าน อาจอันตรายกว่าที่เราคิด

น้ำแข็งธรรมดาๆ ก้อนเล็กๆ ที่เรากินกัน มันมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงนะ!

แชร์

ดูหน้าบทความ