ALBUM

5 ไอเดียทาเล็บสีสุภาพ ทาอย่างไรให้ถูกกาลเทศะ

ทาเล็บให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศของการไว้อาลัย การทาเล็บสีสุภาพเป็นทางหนึ่งที่แสดงออกถึงการไว้อาลัยร่วมกันได้ดีและควรทำเป็นอย่างยิ่ง

แชร์

ดูหน้าบทความ