ALBUM
รวมภาพจากทวิตเตอร์ที่กล่าวถึง 'พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9' อ่านแล้วซึ้งน้ำตาไหล

" I may not have come from the greatest country, but I am very proud to say I have lived in the country with the greatest king. "

ดูหน้าบทความ