ALBUM
รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้ง 'พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช' ยังทรงพระเยาว์

รวมภาพหายากที่คนไทยต้องจดจำไปนานเเสนนาน

ดูหน้าบทความ