ALBUM

พระกระยาหารโปรดของ 'ในหลวง' รัชกาลที่ 9 ที่คนไทยไม่เคยรู้

พระกระยาหารที่แสนจะเรียบง่าย ที่คนไทยไม่เคยรู้ว่าพระองค์ทรงโปรด

แชร์

ดูหน้าบทความ