ALBUM
การเลือกลิปสติกสีโทนสุภาพเหมาะสำหรับการแต่งกายไว้ทุกข์

นอกจากงานมงคลแล้ว ยังมีงานไว้ทุกข์อีกหนึ่งงานที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน การแต่งตัวสำหรับไปงานไว้ทุกข์นั้นจำเป็นต้องเรียบร้อย และสุภาพ ครั้งนี้มีิวิธีการเลือกสีลิปสติกในโทนสีสุภาพเพื่อให้เกียรติแก่เจ้าภาพของงานนั้น

ดูหน้าบทความ