ALBUM
เตือนภัย : 'เชื้อโรค' จากโทรศัพท์มือถือ ภัยร้ายใกล้ตัว

โทรศัพท์ที่เราๆใช้กันอยู่อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่

ดูหน้าบทความ