ALBUM
6 วิธีง่ายๆ ให้คุณกลายเป็น 'ฮิปสเตอร์ (HIPSTER)'

มาดูการปฎิบัติตัวของเหล่าฮิปสเตอร์ทั้งหลายซิ พวกเค้าเหล่านั้นทำกันอะไรบ้าง^^

ดูหน้าบทความ