ALBUM
'โซฟาเก้าอี้ยาว' โซฟาที่จะทำให้คุณไม่อยากออกจากบ้านไปไหน ><

เราเจอแล้ว เราเจอสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้เรา อยากขลุกตัวอย่างเดียวในบ้าน ไม่ต้องไปเที่ยวไหนก็ได้ เราโอเค!

ดูหน้าบทความ