ALBUM

ไขข้อข้องใจ? ใช้โรลแบบนี้ จะได้ลอนผมแบบไหนกันนะ!

ต่อไปนี้จะมีโรลอีกกี่อันก็ไม่ต้องยืนงง ว่าจะได้ลอนผมแบบไหนแล้ว♥

แชร์

ดูหน้าบทความ