ALBUM

เยือนดินแดนมอร์ดอร์ (The Lord Of The Ring) ที่ "อุทยานแห่งชาติตองการิโร" ประเทศนิวซีแลนด์

พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ตามรอยภาพยนตร์ดัง The Lord Of The Ring

แชร์

ดูหน้าบทความ