ALBUM
4 สไตล์ เขียนอายไลเนอร์ 'แบบโคเรียเกิร์ล' เนรมิตดวงตาคู่สวย ให้ดูโตเป็นธรรมชาติ!

เทคนิตเขียนอายไลเนอร์ให้ดูเป็นธรรมชาติ แบบสาวเกาหลี

ดูหน้าบทความ