ALBUM
สารพัดเมนู "มาม่าปลิดชีพ"

ไม่มีเมนูใดที่จะเป็นเพื่อนแท้ในยามสิ้นเดือนอีกแล้วนอกจากมาม่า หากบวกความสร้างสรรค์ลงไปในการปรุงแล้วไซร้ มาม่าก็สามารถเป็นอาหารที่ทำให้คนอื่นอิจฉาได้เช่นกัน

ดูหน้าบทความ