ALBUM
รวมภาพโมเมนต์น่ารักๆ ของ นท-คารีสา กับความรัก..ที่ไม่ต้องจำกัดความ

ความรักมันไม่มีขอบเขต ไม่จำเป็นต้องแบ่งแยก เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรัก :) ♥

ดูหน้าบทความ