ALBUM
9 ความงามของ นางในวรรณคดี รีเจนซี่ บรั่นดีไทย

ใครยังจำบทเรียนนางเอกในวรรณคดีที่เรียนกันตอนเด็กๆ ได้บ้าง
เมื่อพวกเธอเหล่านั้นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายจะสวยขนาดไหน!!!

ดูหน้าบทความ