ALBUM
ชีวิตในวันที่ข้อมูลถาโถม! จัดระเบียบสมุดโน้ตง่ายๆ ด้วย 'เครื่องพิมพ์ฉลากสำหรับสมาร์ทโฟน'

ชีวิตการทำงานของเราต้องจดบันทึกทุกอย่างเอาไว้บนสมุดโน้ต ซึ่งการจดบันทึกยังช่วยในเรื่องการวางแผนระบบการทำงาน งั้นเราเริ่มจัดสมุดโน้ตให้เป็นระเบียบกันดีกว่า งาน DIY ก็ต้องมานะจ๊ะ มาดูกัน

ดูหน้าบทความ