ALBUM

12 สัญญาณเตือน ที่จะทำให้รู้ว่าสาวๆ เป็น 'โรควิตกกังวลเกินกว่าเหตุ' 🤔

ใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดปกติทางความคิด หรือรู้สึกวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ มาทางนี้! เรามีวิธีตรวจสอบตัวเองมาฝากกันค่ะ

แชร์

ดูหน้าบทความ