ALBUM
อุ๊ยพู่อะไร!? ใครใส่ก็ดูชิค

แฟชั่นเส้นๆเป็นพู่ระย้าปนฟรุ้งฟริ้ง..ยิ่งใส่ยิ่งชิค "Fringe" ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าชื่นชอบ

ดูหน้าบทความ