ALBUM

5 กลุ่มโรคอันตรายที่มากับหน้าฝน

ในฤดูฝนอากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นจงควรระวังเรื่องสุขภาพ

แชร์

ดูหน้าบทความ