ALBUM
เปิดคลังแสง กรุลิปสติก 55 แท่ง SWATCH+Mini REVIEW

เปิดคลังแสง กรูลิปสติกของตัวเอง ที่ทั้งได้มาและซื้อมาเองคะ รวมๆที่มีอยู่ตอนนี้ 55 แท่งถ้านับไม่ผิดนะคะ

ดูหน้าบทความ