ALBUM
6 ลักษณะนิสัย 'สาวร้าย' ที่ผู้ชายต้องการให้ผู้หญิงมี

ใครจะรู้ว่านอกจากสาวแสนดีแล้ว ลักษณะสาวร้ายๆ ในตัวเองมันก็ดีเหมือนกันนะ !

ดูหน้าบทความ