ALBUM
มาดูแฟชั่นการแต่งตัวของสาวๆ ในยุคสมัยวิคตอเรียนกัน

แฟชันของสาวๆ ในยุโรปในศตวรรษที่ 19 จะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนะ

ดูหน้าบทความ