ALBUM

5 วิธียับยั้งตัวเอง ไม่ให้ซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ !!

สำหรับสาวๆ ที่เมื่อเจอของถูกใจแล้ว ก็รีบซื้อโดยไม่คำนึงถึงความจำเป็น เมื่อซื้อมาแล้วก็ต้องวางทิ้งไว้เฉยๆ ไม่ได้ใช้งาน สิ้นเปลืองเงินมากๆ เลยนะ

แชร์

ดูหน้าบทความ