ALBUM
5 ลักษณะ ‘ ผู้หญิงที่ใช่ ’ … ผู้ชายอยากอยู่ใกล้และอยากได้เป็นแฟน !!

ถ้าอยากนกก็กด Skip ไป แต่! ถ้าอยากได้ผู้ชายมาอยู่ใกล้ ๆ ก็แค่เป็น ผู้หญิงที่ใช่! สวยตั้งแต่ลมหายใจยันปลายเส้นผม ฮุฮุ

ดูหน้าบทความ