ALBUM
7 คำต้องห้าม ห้ามพูด ถ้าไม่อยากให้ 'รักล่ม' !!!

แม้บางครั้งในใจก็อดทนไม่ไหว แต่เพื่อให้มีเขาต่อไป เราก็ต้องเงียบไว้

ดูหน้าบทความ