ALBUM
เสน่ห์เนียน...แนบเนื้อ! ปลุกความเป็น 'RiAeDo' ในตัวคุณ มัดใจกวางหนุ่มให้อยู่หมัด

อยากเป็นสาวยุคใหม่แบบสาว RiAeDo ต้องมั่นใจ รู้จักใช้เสน่ห์มัดใจ เพื่อหลอกล่อให้ 'กวางหนุ่ม' มาติดกับ แล้วจะไม่มีคำว่า "นก" อีกต่อไป!

ดูหน้าบทความ