ALBUM
อย่าให้ใครเรียกยายเพิ้ง!! กับ How-To 10 วิธี 'การเก็บผม' ให้ดูเรียบร้อย ของสาวผมหนา ฟู

มาดู วิธีการเก็บผมหนาๆ ฟูๆ ของสาวเยอะเส้นหนา กันดีกว่า ใครจะได้ไม่เรียกว่า ยายเพิ้ง!!

ดูหน้าบทความ