ALBUM
ดูให้แน่!! "เฟรนด์ลี่" หรือ "แอบชอบ"

หนุ่มคนนั้นมาทำให้คิดไปไกลอยู่ได้ แล้วตกลงเขาชอบหรือแค่เฟรนด์ลี่ละเนี่ย?!

ดูหน้าบทความ