ALBUM
พาชมความงาม '4 สัตว์หิมพานต์' รอบสระอโนดาต ประดับ 'พระเมรุมาศ'

พาชมความงาม ของสัตว์มงคลในป่าหิมพานต์ 4 ประเภท รอบสระอโนดาต ใน 'นิทรรศการพระเมรุมาศ'

ดูหน้าบทความ