ALBUM
ชวนดูไอเดีย 'การ mix ผลไม้' ให้หลากหลาย เพิ่มระดับความอยากกินอีกเท่าตัว

มาเป็นสาวเฮลตี้ที่เน้นการกินผลไม้กันบ้างค่า กับไอเดีย 'การ mix ผลไม้' ให้หลากหลาย ที่จะช่วยเพิ่มระดับความอยากกิน
ของชิ้นนั้นๆ ให้มากขึ้นอีกเท่าตัว

ดูหน้าบทความ