ALBUM
3 สิ่งที่ไม่ควรถาม ในเดทแรก

ช่วงวัยรุ่นวัยสาวสดใส การออกเดทเป็นสิ่งที่สาวๆ อย่างเราต้องพบเจอแน่นอน

ดูหน้าบทความ