ALBUM
เค้กบะหมี่จีนสำเร็จรูป "Chinese Takeouts Cake" ครีเอทได้อีก!

เพิ่มความครีเอท หัวสร้างสรรค์และจินตนาการบรรเจิดให้สุด ด้วยเค้กรสอร่อยที่ปั้นเป็นกล่องอาหารจีนสำเร็จรูป เหมือนได้อีก! ( ขอบคุณสูตรดีๆ จาก Youtube Channel : Kawaiisweetworld ด้วยนะคะ )

ดูหน้าบทความ