ALBUM
♥️ [[REVIEW]] ♥️ ของเล่นใหม่จากแบรนด์ Oxymora ตัวช่วยที่จะทำให้ Makeup เป็นเรื่องสนุกขึ้น

เรียกว่ากำลังเห่อก็ได้ เพราะมีของเล่นมาใหม่จาก Oxymora ที่จะช่วยเรา create ลุคที่หลากหลายตามความสร้างสรรค์ของเราเลยค่ะ

ดูหน้าบทความ