ALBUM
หลงรักพี่ฝ่า!!! เปิดประวัติรู้จักฝ่าบาท Minhyun วง Wanna One 💓

สูง ขาว เสียงดี ไฮโน้ตเป๊ะ เต้นแล้วพลิ้ว จะเป็นใครไม่ได้นอกจากฝ่าบาท 'มินฮยอน'

ดูหน้าบทความ